Om mig

Vår kropp är fantastisk, allt samverkar!

Jag ser till helheten, hela dig, att hitta en hållbar livsstil, med mer energi, balans och livskraft. Jag använder mig bland annat av tung och ansiktsdiagnostik. Vi jobbar fram de hälsonycklar inom de områden där det behövs. Det kan vara kost, näring, motion och rörelse eller mental träning. Upplägget är utformat så att du skapar vanor som ger förändring både kortsiktigt och långsiktigt. Ta första steget idag!